Oferta

OFERUJEMY WYKONANIE :

  • przyłącza sieci wod-kan
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • drenaże opaskowe
  • instalacje kanalizacji deszczowej
  • instalacje separatorów substancji ropopochodnych
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
  • instalacje grzewcze c.o.
  • instalacje gazowe
  • instalacje ciepła technologicznego
  • kotłownie

 Zapewniamy kompleksowe wykonanie inwestycji. Udzielamy gwarancji na wykonane usługi oferujemy doradztwo    i wycenę robót w formie kosztorysu .

zdj3